Garīgo dziesmu koncerts

    Adventistu draudzes dzīve ir aktīva. Iesaistās dažādos izbraukumu sadraudzības pasākumos. Arī mūsu klienti piedzīvoja sadraudzību un prieku koncertā.


    Šajā  koncertā bija jaunākā paaudze, kura sniedza iespēju sadzirdēt vijoli, čelu un klavieres. Dziesmu vārdu nozīme var būt dažāda, mēs baudījām garīgo dziesmu vārdu patieso nozīmi. Kā saka draudze : mūsu starpā valdīja vienotība, mīlestība un brīva atmosfēra.

SAC Zemgale komanda