Ziemassvētku svētvakars

    “Pasaule ir tik gaiša un laimīga, kādu mēs to mākam ieraudzīt!”
    (K.Skalbe)

    Tuvojas Ziemassvētki... Laiks, kad gaidām, lai aiz loga lēni krīt sniegs, jumtus rotā lāsteku virtenes un pagalmā smaida sniegavīrs. Bet šogad, vēl pagaidām, daba nesteidzas mums radīt šo svētku sajūtu. Neskatoties uz to Mūsmājās, 18. decembra vakarā, Ziemassvētku svētvakars. Mūsu uzaicinātie viesi, Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons ar savu dziedājumu zviedru valodā par Mīlestību, Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Uldis Gailītis un Jelgavas katoļu draudzes priesteris Arnis Vizbelis ar saviem vēstījumiem mūsu Centra iemītniekiem radīja šo Ziemassvētku sajūtu sirdīs un mieru dvēselēs, šīs izjūtas ar dziesmām papildināja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas jauniešu koris.  
    Ziemassvētki, kad daba izdzīvo vistumšāko nakti, lai atkal dotu ceļu gaismai  ir arī brīnuma gaidīšanas laiks, mūsu senioriem šo brīnumu no smiltīm uzbūra māksliniece Zane Pumpure - Prāmniece ar Smilšu Kino Ziemas pasaku. Liels paldies par šo Ziemassvētku dāvanu Smilšu kino, NSUS biedrībai un Līgai Uzulniecei!
   Pasākumā bija ieradušies mūsu sadarbības partneri un brīvprātīgie atbalstītāji, kuriem pasniedzām mūsu centra radošajā darbnīcā, iemītnieku pašu radītas simboliskas dāvaniņas.
   Esam priecīgi un pateicīgi par kopā radīto un piedzīvoto!
   Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

SAC Zemgale komanda