Laimīgu 2020.gadu!

Šim jaunajam gadam, lai spožākās zvaigznes,
Šim vakaram baltākais sniegs,
Bet spožāk par svecītēm eglē,
Lai sirdīs plaukst cerību prieks!

    Gads noslēdzies un pienācis Jaunais gads, ko tas mums atnesīs vēl nav zināms, bet atceroties aizvadītā gada decembri, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, mūsu Centra iemītniekiem par prieku skanēja dziesmas, klaudzēja deju soļi un smaržoja piparkūkas.  Par šo svētku radīšanu vēlamies pateikties visiem, kas tajā piedalījās: Ozolnieku novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm “Pūcīte” un ‘’Zīlīte’’, kuru bērni un audzinātājas priecēja mūs ar savām koncertprogrammām un dalīja sagādātās dāvanas, Ozolnieku novada domes darbiniekiem no Attīstības un projektu daļas un Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas,  Chocolate Entertainment par brīnišķīgo pasākumu ar “Violin Diivas” un “Double Faced Eels” piedalīšanos, Jelgavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm ‘’Punktiņš’’ , ‘’Kamoliņš’’ un ‘’Rotaļa’’, Spīdolas ģimnāzijas jauniešu korim, Jelgavas 4.sākumskolas 4.klasei, Jelgavas skolotāju ansamblim “Zemgales virši”, “Smilšu kino”, deju kolektīvam “Akači” un Mārtiņam Rubenim ar draugiem! Ļoti ceram, ka apciemosiet mūs arī šajā gadā! Veiksmīgu un Laimīgu 2020.gadu!

SAC Zemgale komanda