SAC "Zemgale" piedalās ERASMUS + projektā

    Sociālās aprūpes centram “Zemgale”  (turpmāk- SAC “Zemgale”) un Latvijas Universitātes Paula Stradiņa Medicīnas koledžai (turpmāk- LU PSK) ir ilgstoša sadarbība. Rodoties iespējai pieteikties ERASMUS + projekta konkursam “Multikulturāla pieeja demencei izglītībā un darbā” (projekta kods KA202-2019-003), abas iestādes pieteicās un tika apstiprinātas dalībai.

     2019. gada 26. un 27. novembrī Dānijas pilsētā Aarhusā notika dalībvalstu pirmā tikšanās - projekta atklāšana. Dānija ir  galvenā projekta koordinatore - vadītājas Bodil Mygind Madsen personā. Bez Latvijas un Dānijas projekta dalībvalstis ir Itālija un Vācija. Projekta mērķis ir identificēt izaicinājumus, kas rodas darbā un komunikācijā ar demences klientiem, ņemot vērā cilvēku dažādo etnisko piederību. Projekta ilgums ir divi gadi (01.11.2019. – 31.10.2021.).  Projekta gaitā tiks identificēti jautājumi, kas būtu jāiekļauj aprūpes sniedzēju izglītības programmās, ņemot vērā gan demences, gan multikulturālās pieejas aspektus. Projektā no katras dalībvalsts piedalās speciālisti no izglītības iestādes, kas sagatavo sociālās un medicīniskās aprūpes speciālistus un no sociālās aprūpes iestādes. Projekta aktualitāti iezīmē nosaukumā iekļautie vārdi “demence” un “multikulturāla pieeja”.
    Projekta atklāšana notika SOSU koledžā, mācību iestāde, kas sagatavo medicīniskās un sociālās aprūpes speciālistus. Pirmā diena sākās ar katras dalībvalsts prezentāciju, kuras laikā projekta partneriem bija iespēja iepazīt savus partnerus, viņu darbības lauku, tāpat tika sastādīts projekta darba plāns un izveidots projekta logo.
    Otrās dienas tikšanās bija organizēta Aarhusas demenču centrā (Demens Centrum Aarhus).Tikām iepazīstināti ar Centru, ar darba metodēm un tehnoloģijām, ko Dāņu kolēģi izmanto strādājot ar cilvēkiem, ar demenci (dažādas fiziskās aktivitātes, sociālo prasmju, prāta un atmiņas saglabāšanas treniņi).
    Nākošā projekta partneru tikšanās plānota 2020. gada 4. un 5. jūnijā Latvijā. Projekta darba grupa vienu dienu strādās  LU PSK, bet otrajā dienā apmeklēs SAC “Zemgale”.  SAC “Zemgale” aprūpē ir vairāk kā 100 klienti ar dažādām demences formām, tāpēc ir svarīgi iesaistīties projektā “Multikulturāla pieeja demencei izglītībā un darbā”, lai iegūtu jaunu pieredzi un ieviestu to darbā ar mērķgrupu. Līdz šī gada jūnijam katras valsts darba grupa strādās pie intervijām ar aprūpes sniedzējiem, citiem speciālistiem un klientu tuviniekiem, lai identificētu katras valsts  problēmsituāciju un vadoties no tā izstrādātu izglītības programmas un klientu izvērtējuma instrumentu, kas uzlabos aprūpes veicēju izpratni par darbu ar  dažādas etniskas izcelsmes klientiem ar demenci.

Zane Jokste
SAC "Zemgale" direktora vietniece