Lieldienas gaidot

    Lieldienas gaidot, 29. marta pēcpusdienā, pansionātā  notika svētku koncerts. Edvīna Jansona –  mūsu pansionāta iemītnieka, pensionēta vēstures skolotāja, mācītāja un dzejnieka lasītā dzeja lika klausītājiem aizdomāties par kristīgo Lieldienu būtību.

    Un pie mums  atkal ciemojās  draugi – Jelgavas pensionēto skolotāju kluba vokālais ansamblis „Zemgales virši” (koncertmeistars Kārlis Krusts), kura dalībnieces ar dziesmām, tautas ticējumiem un uzdotajām mīklām atsauca  klātesošo atmiņā senās mūsu tautas tradīcijas, kuras vairāk vai mazāk ievērojam arī mūsdienās.
    Dziedājām līdzi ansambļa priekšnesumam – tik pazīstamām un mīļām melodijām.
    Ēdot garšīgu svētku pīrāgu un citus našķus, laiks paskrēja nemanot.

SAC "Zemgale" komanda