Svētku koncerts par godu Latvijai

    4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena.
    1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam.

    Deputāti, kas pēc balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar ziediem un skaļām gavilēm. Komunisti un interfrontieši, kas atteicās piedalīties balsošanā, parlamenta namu atstāja pa sētas durvīm.

    Mūsu mīļie iemītnieki šodien tika sapulcināti uz Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīto koncertu. Uzstājās Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņi un absolventi. Svinīgajā pasākumā baudījām dažādu mūzikas instrumentu skaņas. Paldies jaunajiem mūziķiem un pedagogiem par svētku sajūtu, kura ar mums bija vēl ilgu laiku!

    SAC Zemgale komanda