Vasaras Saulgriežos

    Vasaras Saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, mūsu tauta svin Jāņus. Šie svētki uzskatāmi par vislatviskākajiem svētkiem, kurus vismazāk ietekmējušas svešas vēsmas. Senlatvijā Jāņi svinēti kopš aizvēsturiskiem laikiem, pirmsākumi aizsniedzas nepārskatāmā pagātnē – zemkopju saules kulta laikos.

    Vasaras Saulgrieži ir īpašs un reizē spēcīgs laiks. Mūsmājās ir īpaša Saulgriežu gaidu sajūta. Šis laiks ir enerģētiski bagāts un maģisks. Svētku diena paiet skaļi ar dziesmām, dejām, ar uguni un sirds siltumu. Draudzīgu kopā būšanu. Ar rāmu ielīgošanu.
    Milzīgs paldies jauktajam korim "Līga", deju grupai "Garrozes" un muzikālajam teātrim "Nianse".
    Protams, paldies visam SAC "Zemgale" brīnišķīgajam kolektīvam!

SAC Zemgale komanda