Komandas treniņš

    2018. gada 20. jūlijā SAC “Zemgale” komandai bija fantastiska iespēja piedalīties sociālās aprūpes iestāžu darbinieku prakstiskajā seminārā “Komandas treniņš sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju darba pilnveidei un efektivizācijai”.

    Pasākuma svinīgā daļa tika atklāta Rugāju brīvdabas estrādē, taču  sportiskās aktivitātes komandām notika daudzfunkcionālājā stadionā, kas ir viens no modernākajiem šāda veida objektiem Latvijā.

    Pasākumā piedalījās 34 komandas no dažādiem sociālās aprūpes centriem un pansionātiem Latvijas novados.  Mūsu vidū bija arī komanda no Polijas. Svinīgajā daļā bija redzams cik rūpīgi katra komanda ir gatavojusies sevis prezentēšanai.Šajā prakstiskajā semināra  bija iespēja apzināties, kas tad īsti ir komanda. Mūsu komandu “Zemgales strazdi”  vienoja mērķis, savstarpējā cieņa, uzticēšanās un atbalsts, izpratne par katra komandas dalībnieka nozīmīgumu kā arī atvērtā komunikācija!
Paldies par silto uzņemšanu Rugāju novadam un, protams, mūsu komandai!

SAC Zemgale komanda