Mārtiņdiena

    Sestdien, 10.novembrī, Mārtiņdienu SAC "Zemgale" ierībināja, ieskandināja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" bērnu un jauniešu vokālais ansamblis "Rotiņa". Bērnu vokālais ansamblis „Rotiņa” dibināts 1996. gadā un kopš tā pirmsākumiem to vada Agija Pizika.

    Ansamblī pašlaik vairākās grupās dzied ap 40 bērnu vecumā no 3 līdz 13 gadiem. Ar ansambļa dalībniekiem individuāli strādā vokālais pedagogs Laura Teivāne, koncertmeistars Māris Treijs.

    Ikkatru gadu ansamblis piedalās Republikas ansambļu skatēs, kurās ir saņēmis I un II pakāpes diplomus. Par ansambļa tradīciju ir kļuvuši Ziemassvētku koncerti baznīcā, Mātes dienai veltītie koncerti, 18. novembra koncerti Jelgavas latviešu biedrībai. „Rotiņa” piedalījusies Laura Reinika, Jāņa Stībeļa, "Čikāgas piecīši", Igo un grupas „Otra puse” koncertos. Rotiņa ar dziesmām kuplinājusi pilsētas pasākumus, un sniegusi prieku dažādos koncertos, un projektos Jelgavas pilsētā. "Rotiņa" ir draudzīga, priecīga un dziesmu mīloša komanda.

SAC Zemgale komanda