Pie mums viesojās koris "Adventus"

    Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē "atnākšana" vai "nākšana". Tradicionāli Adventes laikā katru svētdienu tiek aizdedzināts pa vienai svecītei Adventes vainagā. Aplis, ko veido vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību, vienlaikus tā gredzena formai simbolizējot uzticību Dievam un viņa apsolījumiem.

    Tuvojoties Adventes laikam mēs pulcējāmies lielajā zālē par godu mūsu ciemiņiem. Mūs priecēja dziesmas, vijoles un klavieru skaņas un sarunas par Dievu.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
Kas mums atkal no jauna jāatrod.

SAC Zemgale komanda