Ziemassvētkus sagaidot

    20. decembrī, Sociālās aprūpes centrā „Zemgale”, kurā šobrīd mitinās 287 seniori, vecos ļaudis un darbiniekus Ziemassvētkos sveikt bija ieradušies kristīgo konfesiju pārstāvji, iepriekšējā SAC „Zemgale” direktore Astrīda Kroģere, kā arī rūķu orķestris, kurā muzicēja arī SAC „Zemgale” direktors Alvars Šteinbergs.

    Svētbrīdī piedalījās trīs Jelgavas garīdznieki, kuri klātesošajiem svētku dalībniekiem novēlēja Ziemassvētkos piedzīvot patiesu piedošanu un atvērtas sirds ticību: „Klāt ir gada jaukākie un gaidītākie svētki – Ziemassvētki. Mēs ilgi esam gaidījuši un gatavojušies tiem. Ikvienam novēlam piedzīvot Ziemassvētkus ar bērna tīro skatījumu uz apkārtējo pasauli un gaišu ticību sirdī.” Jelgavas diecēzes katoļu bīskaps Edvards Pavlovskis un draudzes prāvests Arnis Vizbelis aicināja klātesošos uz savas sirds izmeklēšanu svētku priekšvakarā un piedzīvot patiesas piedošanas atvieglojošo un dziedinošo brīnumu: ”Ziemassvētkos visi cer gūt jaunu spēku dzīvei, mieru un prieku savām dvēselēm.” Latvijas Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Valdis Vircavs aicināja pārdomāt svētku prieka avotus: ”Protams, lietas mums apkārt- sniegs, eglīte, piparkūkas, rotājumi, var palīdzēt radīt svētku noskaņojumu, taču tas viss nav šo svētku centrā. Lai Ziemassvētku prieks un gaišums piepilda mūsu sirdis!” Galvenā dāvana līdzcilvēkiem svētkos ir kliedēt vientulību, dāvāt uzmanību un svētīgām sarunām piepildītu laiku, vienisprātis ir garīdznieki. Mums ikvienam ir svarīgi justies pieņemtam. Nemainīgas ir un paliek cilvēku ilgas pēc miera, mīlestības, saticības, veselības un pietiekošas iztikas.
    SAC „Zemgale” vadītājs Alvars Šteinbergs sirsnīgi pateicās bīskapiem un viesiem par atsaucību: ”Mēs Jūs gaidām ciemos gadu no gada. Paldies, ka Jūs nekad neatsakiet un esiet kopā mums Ziemassvētkos.”

Solvita Cukere

SAC Zemgale komanda