MĒRĶIS - Nozares līderis kvalitatīvas aprūpes sniegšanā

    Lai veiksmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, galvenais kritērijs ir mūsu klientu apmierinātība ar saņemto pakalpojumu. Lai mērķi sasniegtu, ir jāapgūst inovatīvas darba metodes un nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas. SAC Zemgale komnda savas zināšanas papildina nepārtraukti.

    Šodien mēs mācāmies par "Aprūpes īpatnībām pacientiem ar kustību traucējumiem un demenci, slimnīcās un aprūpes institūcijās". Mūsu lektors ir Veselības zinātņu maģistrs, internās aprūpes māsa, Inta Sīka.

SAC Zemgale komanda