Taisām putnu būrus

    Ik gadu pavasarī un rudenī notiek Putnu dienas – pasākumi dažādās Latvijas vietās. Tas ir laiks, kad divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Pavasara Putnu dienās īpaši piedomājam par putnu ligzdošanas vietām Latvijā – lai tās putniem būtu piemērotas un drošas.

    Par Putnu dienu pirmsākumiem Latvijā tiek uzskatītas būrīšu izlikšanas akcijas Mežu dienu ietvaros, kuras notika kopš 1928. gada pavasara. Ar laiku šie pasākumi notika katru gadu teju vai visās Latvijas virsmežniecībās un piesaistīja lielu skolēnu un jauniešu interesi un līdzdalību. Zīlītes jau skandina savu dziesmu un pirmie mājas strazdi arī ir atgriezušies. Lai palīdzētu šiem un citiem dobumperētājiem putniem veiksmīgāk izligzdot šajā sezonā, ir iespēja izlikt putnu būrīšus. Šogad arī mūsu mājas skanēja zāģa dziesma un klaudzināja āmuri - tapa jaunas mājas putniem.

SAC Zemgale komanda