Komandas veidošanas treniņš

    2019. gada 28. jūnijā SAC “Zemgale” komandai bija fantastiska iespēja piedalīties sociālās aprūpes iestāžu darbinieku prakstiskajā seminārā “Komandas veidošana un efektīva attīstība institucionālajā aprūpē”. Semināru organizēja Sociālās aprūpes centrs "Trapene" un Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma".

    Seminārā piedalījās 23 komandas no dažādiem sociālās aprūpes centriem un pansionātiem Latvijas novados. Šajā prakstiskajā semināra  bija iespēja pilnveidot komandas sadarbības prasmes. Mūsu komandu vienoja mērķis, savstarpējā cieņa, uzticēšanās un atbalsts, izpratne par katra komandas dalībnieka nozīmīgumu kā arī atvērtā komunikācija! Paldies par silto uzņemšanu Trapenes pagasta ļaudīm un Apes novadam!

SAC Zemgale komanda