Jēkaba un Annas diena

    Senie latvieši katru gadu svinēja Saimnieču un Saimnieku, jeb jeb Jēkaba un Annas dienu, kas iezīmēja ražas novākšanas sākumu. Annas dienā pirmoreiz ēda jaunos kartupeļus un burkānus, bet jauniešiem gadatirgi bija arī vieta, kur iepazīties un atrast labāko saimnieci. Jēkaba dienā no jaunās ražas cepa pirmo maizes kukulīti, un, kāds būs maizes kukulītis, tāda būs arī iztika nākamajā gadā.

    Arī mūsu mājās pulcējās visa „Zemgales” saime un svinēja Saimes dienu. Svētkus sagaidījām „Zemgales” izrotātajā priekšpagalmā.  Skanot akordeonam ar dziesmām mūs priecēja Līga. Svētkos mūs sildīja saulīte, minējām Latviešu senvārdus, mīklas, spēlējām spēles, klausījāmies ticējumus un našķojāmies ar "Eņģeļa pasta" projektā "Vasaras saulgrieži" sarūpētajiem cienastiem. Seniori saka lielu paldies mūsu sadarbības partnerim "Eņģeļa pastam" un Līgai Uzulniecei! #engelapastsligo
Cep māmiņa  rudzu maizi
Dar tētiņ, alutiņu
Nu pārnāca tava saime
Vasariņu palaidusi!

SAC Zemgale komanda