Tā tik bija vasariņa!

Atvasaras saulē
Acis miedzu
Negribot uz lūpām smaids
Roku - rokā
Iedejojam rudenī…

    Pēdējā vasaras mēneša nogalē, 29. augustā, mūsu mājās pavadījām brīnišķīgo, silto šī gada vasaru. Pie mums ciemojās akordionistu ansamblis „Akords” no Saldus. Ansamblis priecēja mūsu senjorus ar pazīstamām, gan jautrām, gan romontiskām melodijām. Gaisotne bija tik jauka, ka mūsu iemītnieki ļāvās iesaistīties koncerta norisē, senjori dziedāja līdzi, dejoja, kā arī aplaudēja. Laiks paskrēja nemanot! Pēc koncerta mūsu senjorus gaidīja cienastiņš.

SAC Zemgale komanda