2020. gadā turpināsies Sociālās aprūpes centra “Zemgale” ēkas siltināšana un labiekārtošana

    2019. gadā tika izsludināts konkurss par SAC “Zemgale” ēkas 4.kārtas siltināšanas darbiem. Laika posmā kopš iepriekšējās kārtas siltināšanas darbiem tika veiktas izmaiņas SIA “Cerkazi – G” izstrādātajā būvprojektā, 4. kārtas darbu izpildes laikā paredzot arī ventilācijas sistēmas izbūvi un lifta uzstādīšanu aprūpes centrā.

    Konkursam piedāvājumus iesniedza 5 pretendenti. Pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas, 2020. gada 7. janvārī tika noslēgts līgums ar SIA “Amatnieks” par kopējo summu 567 063,52 eiro (bez PVN). Būvuzņēmējs darbus uzsāka uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta arī visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana. Ievērojot konkursa nolikumā izvirzītās prasības, būvuzņēmējam ventilācijas sistēmas izbūves darbi jāpabeidz līdz 2020. gada 30. jūnijam, bet darbi kopumā jāpabeidz līdz 30. oktobrim.

Svetlana Krūmiņa, Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja