Par drošības pasākumu noteikšanu SAC “Zemgale”

    Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 13. marta SAC "Zemgale" tiek noteikti drošības pasākumi.

Tiek ierobežota iemītnieku pārvietošanos ārpus SAC teritorijas, piemēram, netiek veikti profilaktiski izmeklējumi un, iespēju robežās, atlikti plānveida izmeklējumi un konsultācijas.
Tiek kontrolēts iestādes darbinieku veselības stāvoklis, uzsākot darbu – mērīta ķermeņa temperatūra, aptaujāti par augšējo elpceļu saslimšanas simptomiem, ja tādi tiek konstatēti, darbinieks netiek ielaists darba vietā, līdz nav gūts apstiprinājums, ka darbinieks nav Covid-19 slimnieks.
Tiek pilnībā slēgta jebkādu nepiederošu personu atrašanos SAC telpās – ierobežota apmeklējumu plūsmu, atļaujot apmeklēt iemītniekus tikai ārkārtas gadījumos, pirms tam izvērtējot apmeklētāja veselības stāvokli un lūdzot parakstīt apliecinājumu, ka persona nav bijusi kontaktā ar Covid-19 slimnieku vai nesen ceļojusi.

Lūdzam visus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un līdzās esošo veselību!

SAC Zemgale komanda