SAC “Zemgale” no 1975. gada līdz mūsdienām.

    Jelgavas rajons vienmēr ir bijis viens no spēcīgākajiem lauksaimniecības rajoniem Latvijā. Tas valstij piegādāja pienu, gaļu, ¼ daļu no republikā izaudzētajām cukurbietēm. Tā laika saimnieciskie vadītāji - kolhozu priekšsēdētāji un sovhozu direktori domāja par savu darba darītāju vecumdienām, ceļot pansionātu. Viņi no sava budžeta piešķīra līdzekļus pansionāta celtniecībai 300 iemītniekiem. Trūkstošie līdzekļi tika iegūti no valsts budžeta līdzfinansējuma. Pansionāts tika celts divās kārtās - vispirms 2 korpusi.

    Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, 1975. gada 1. aprīlī, objekts tika nodots Jelgavas rajona izpildkomitejas sociālās nodaļas pārziņā. Pirmais pansionāta direktors bija Andris Adatiņš. Pirmajos 11 darba gados direktori mainījās bieži (Biciņš; Mušinska, Jersūns). Pēc tam līdz 2018. gadam  pansionātu vadīja Ģirts Vīnavs un Astrīda Kroģere. No 2018. gada 22. janvāra pansionātu vada Alvars Šteinbergs.
    1975. gadā pansionātā dzīvoja 300 iemītnieki, tie bija pensionāri sākot ar 50 gadu vecumu. Pansionātā visi staigājoši, tādēļ plaši tika izvērsta darba terapija. Klientu skaits ar laiku mainījās. 1998. gadā, kad par direktori sāka strādāt A. Kroģere, pansionātā bija 160 iemītnieki. Ar gadiem pansionātā tika pieņemti klienti no visiem republikas rajoniem, katru gadu nosakot mainīgu samaksu. Deviņdesmito gadu beigās, palielinoties sniegto pakalpojumu klāstam, pansionāts tika pārdēvēts par sociālās aprūpes centru. Aktualitāti ieguva īslaicīgā aprūpe jeb sociālās gultas, pēc kurām aizvien bijis liels pieprasījums. Brīvo telpu pieejamība ļāva izveidota biedrības “Lauku sieviete pret vardarbību” patversmi - vienīgo Latvijā, kurā vispirms palīdzība tika sniegta sievietēm. Pēdējos, vairāk nekā  20 gadus, vislielākā uzmanība tika veltīta materiālās bāzes uzlabošanai un nostiprināšanai. Izremontēti visi korpusi, uzlikti jauni jumti, sakārtoti iekšpagalmi un atpūtas laukumi ārpusē.
    Ar Jelgavas rajona izpildkomitejas 1975. gada 17. janvāra Lēmumu Nr.10 “Par starpkolhozu pansionāta “Zemgale”  nodošanu Jelgavas rajona sociālās nodrošināšanas nodaļai” tika noteikts, ka ar 17. janvāri tiek likvidēts, slēgts pansionāts “Vircava” un līdz 1975. gada 1. aprīlim tā iemītnieki tiek pārvietoti uz pansionātu “Zemgale”, tādēļ  1975.gada 1.aprīlis tiek uzskatīts par pansionāta “Zemgale” dzimšanas dienu.
    Joku diena ir pazīstama visās pasaules pilsētās un tiek svinēta 1. aprīlī katru gadu. Joku diena nav nacionālie svētki, bet visi to atzīmē mēģinot viens otru izjokojot vai apmuļķojot. Visa diena tiek pavadīta labā garastāvoklī, jokojoties ģimenes lokā, ar draugiem, radiem, skolotājiem vai kolēģiem. Arī SAC "Zemgale" mīl jokus - tādēļ 1. aprīlī, mūsu dzimšanas dienā un joku dienā, uzmanīgs apmeklētājs mūsu mājas lapā pamanīs arī dažas jautras fotogrāfijas.

SAC Zemgale komanda