Karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniska mazināšana SAC Zemgale

    SAC Zemgale atsāk klientu uzņemšanu saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasībām.

    SAC Zemgale, no 2020. gada 11. jūnija, atjauno tuvinieku sūtījumu pieņemšanu, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē sociālo darbinieku vai sociālo aprūpētāju un atstāj sūtījumu pie dežuranta. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.  Sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā, ja to ļauj produktu derīguma termiņš.
    SAC Zemgale, no 2020. gada 15. jūnija, ievērojot drošības pasākumus (2 m distance, maskas, roku dezinficēšana), organizē tuvinieku ciemošanos pēc iepriekšēja pieraksta. Ciemošanos iepriekš jāpiesaka telefoniski pa tālruni 63050165. Par katru ciemošanās reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija reģistrējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Apmeklējumus organizē atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona. Siltā laikā tikšanos organizē institūcijas teritorijā, ievērojot 2 m distancēšanos. Tuvinieku apmeklējumi tiek  organizēti darba dienās, darba laikā (8:00 - 16:30), kad uz vietas ir institūcijas sociālā darba speciālisti, lai varētu kontrolēt, kā tiek ievērota distancēšanās un citi drošības pasākumi. Apmeklējuma laikā masku lieto gan tuvinieks, gan klients. Klientu apmeklēšana SAC korpusos nav iespējama!  Ar klientiem korpusos iespējams sazināties izmantojot videozvana iespējas lietotnē WhatsApp - 20428836. Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
    Joprojām ir ierobežota iemītnieku pārvietošanos ārpus SAC Zemgale teritorijas. Tā ir iespējama tikai uz ārstniecības iestādēm un citu pakalpojumu, kurus nav iespējams saņemt attālināti, saņemšanai.
    Lūdzam ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem!
    Pamatojums: 2020. gada 10. jūnijā spēkā stājas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (Likums), kura mērķis ir noteikt vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas beigām, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu. Minētais likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus, tajā skaitā arī pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā arī atbilstošus piesardzības pasākumus un ierobežojumus privātpersonām, tajā skaitā īpašus nosacījumus izglītības, sporta, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai COVID-19 izplatības periodā.
   Vienlaikus stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai”, kuros ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi arī sociālo pakalpojumu saņemšanai.
    Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

SAC Zemgale komanda