Sporta diena 2020

    2020. gada 6. augustā notika ikgadējā SAC ‘’Zemgale’’ senioru spartakiāde. Parasti tā bija vasaras sākumā, bet šogad organizējām vasaras izskaņā. Prieks visiem liels, laiks mūs lutināja un aktīvākie iemītniek,i mūsu pagalmā,  varēja parādīt savu sportiskumu.

    Sporta spēlēs bija 8 dažādas disciplīnas. Priecājamies, ka, gadu no gada, spējam atrast iemītnieku spējām atbilstošas fiziskās aktivitātes. Senioriem ļoti patika disciplīna ‘’Spridzeklis’’, kur ar šautriņām vajadzēja trāpīt piepildītos ar ūdeni balonos, kā arī ar  magnētiņiem makšķerēt zivtiņas.
    Patiess prieks un apbrīna pārņem vērojot, ka tehniskie palīglīdzekļi – ratiņkrēsli, kruķi un staiguļi nav šķērslis vēlmei piedalīties sportiskajās aktivitātēs. Nobeigumā labākie sportisti tika apbalvoti ar diplomiem un balviņām, sporta pielūdzējiem tika zelta šokolādes medaļas.
    Sporta spēļu izskaņā bija mielastiņš ar pīrādziņiem un plātsmaizītēm. Šādi kopīgi pasākumi sociālās aprūpes centra klientiem sniedz pozitīvas emocijas, dzīves prieku un uzlabo dzīves kvalitāti!

SAC "Zemgale" komanda