SAC "Zemgale" darbs ārkārtējās situācijas laikā

    Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 9. novembra SAC "Zemgale" tiek noteikti drošības pasākumi.

    Tiek pilnībā slēgta jebkādu nepiederošu personu atrašanos SAC telpās – ierobežota apmeklējumu plūsma, atļaujot apmeklēt iemītniekus tikai ārkārtas gadījumos, pirms tam izvērtējot apmeklētāja veselības stāvokli un lūdzot parakstīt apliecinājumu, ka persona nav bijusi kontaktā ar Covid-19 slimnieku vai nesen ceļojusi.
    Ar klientiem korpusos iespējams sazināties izmantojot videozvana iespējas lietotnē WhatsApp - 20428836. Ir atļauta tuvinieku sūtījumu pieņemšanu, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt. 
    Jaunus klientus uzņem, izvērtējot iespēju garantēt klienta drošību un nepieciešamību pakalpojumu saņemt nekavējoties, kā arī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus, prioritāri nodrošinot aprūpi un samazinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu, ja objektīvu apstākļu dēļ tos pilnā apmērā nodrošināt nav iespējams.

    Lūdzam visus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un līdzās esošo veselību!

SAC Zemgale komanda