Lieldienas gaidot!

Krāsosim, māsiņas,
Raibas oliņas.
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā.
/Latviešu tautasdziesma/

    Šodien SAC “Zemgale” viesojās čaklie Lieldienu zaķi, kas kopā ar iemītniekiem krāsoja olas! Prieks, radošums un jautrība šodien valdīja visās malās! Pierdāvājam nelielu ieskatu olu krāsošanas radošajās darbnīcās!
Lai veselīgas un priecīgas Lieldienas!

SAC "Zemgale" komanda