Izmaiņas SAC Zemgale klientu apmeklēšanā

    SAC Zemgale, turpina tuvinieku sūtījumu pieņemšanu, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē sociālo darbinieku vai sociālo aprūpētāju un atstāj sūtījumu pie dežuranta.

    Sūtījumos atļauta atsevišķu produktu piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt. Sūtījumam jāpievieno produktu saraksts.  Sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā, ja to ļauj produktu derīguma termiņš.
    SAC Zemgale, no 2021. gada 12.aprīļa, ievērojot drošības pasākumus (2 m distance, maskas, roku dezinficēšana), organizē tuvinieku ciemošanos pēc iepriekšēja pieraksta. Ciemošanos iepriekš jāpiesaka telefoniski pa tālruni 63050165. Par katru ciemošanās reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija reģistrējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Apmeklējumus organizē ārpus telpām SAC “Zemgale” teritorijā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona. Tuvinieku apmeklējumi tiek  organizēti darba dienās, darba laikā (8:00 - 16:30), kad uz vietas ir institūcijas sociālā darba speciālisti, lai varētu kontrolēt, kā tiek ievērota distancēšanās un citi drošības pasākumi. Apmeklējuma laikā masku lieto gan tuvinieks, gan klients. Klientu apmeklēšana SAC korpusos nav iespējama!  Ar klientiem korpusos iespējams sazināties izmantojot videozvana iespējas lietotnē WhatsApp - 20428836. Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
     Lūdzam ar sapratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem!
    Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

SAC Zemgale komanda