Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem no 15.04.2022.

    Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku. Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī tiek saglabāti no 01.04.2022., tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tikšanās ar SAC “Zemgale” iemītniekiem, var tikt organizēta tikai tad, ja:
1)    apmeklētājam nav noteikta izolācija, viņš nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī apmeklētājam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
2)    apmeklētājs pēdējo 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajās valstīs, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
3)    tikšanās tiek organizēta ārtelpās, ar tiem klientiem, kuri var pārvietoties un kurus var pārvietot;
4)    tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
5)    tikšanās laiks iepriekš ir jāpiesaka pa tālruni: 63050165 vai 29396819;
6)    apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. Tuvākajā laikā centīsimies rast iespēju, tikšanās organizēt arī sestdienā.

SAC "Zemgale" komanda

!  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta!