Plaukstas nospiedums dedzina vaigu

    Šodien, jaukā kompānijā, baudījām dziesmas par Latgali, Jelgavu, cilvēka dabu un protams par mīlestību koncertā “Plaukstas nospiedums dedzina vaigu”. Mūs iepriecināja Vilnis Dumpis, dziedot gan savas komponētās dziesmas, ar dzejnieka Sergeja Abramova vārdiem, gan citas dziesmas un virtuozais koncertmeistars Gints Žilinskis.

    Paldies, mūsu ciemiņiem, par sniegto koncertu un sagādāto prieku!

SAC "Zemgale" komanda