Balts sniedziņš snieg uz skujiņām!

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis

Un sirds tā laimīgi pukst man. /J. Poruks/

    Šodien Adventes vainagā iededzam ceturto svecīti, kas nozīmē, ka drīz, pavisam drīz Ziemassvētki būs klāt! Gaismu un prieku mums šodien ir atveduši no Dobeles novada Krimūnu pagasta. Ar dejām mūs priecē vidējā un senjoru deju kopa “Akači”. Kopīgi dziedam Ziemassvētku dziesmas un sirdīs ielīst miers un mīlestība.

Novēlam gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus!

SAC "Zemgale" komanda