Pūkainie ciemiņi...

   Sociālās aprūpes centrā “Zemgale” vienu reizi mēnesī ierodas pūkaini ciemiņi, kas liek atplaukt smaidam gan iemītnieku, gan darbinieku sejās.

   Mūs iepriecina biedrības “Maigais suns” dibinātājs un kinologs Viktors Mucenieks ar savām suņu meitenēm. Mūsu sadarbība notiek jau vairākus gadus. Lai gan nav atļauts, kāds no iemītniekiem vienmēr azotē ir paslēpis kādu kārumu. Īpaši priecīgi ir tie iemītnieki, kas paši nevar pārvietoties. Sunīši ienes ikdienā prieka mirkli un patīkamas emocijas. Sirsnīgs paldies Viktoram par prieku, ko viņš  mums dod.

SAC "Zemgale" komanda