SAC "Zemgale" 48. dzimžanas diena!

    Sociālās aprūpes centram "Zemgale" šogad 1. aprīlī apritēja 48 gadi. Kā jau dzimšanas dienā pieņemts, skanēja skaistas dziesmas, kas priecēja sirdis.

    Mūs apciemoja un sveica senioru vokālais ansamblis "Vīzija" ar vadītāju Lieni Gaili. Sirsnīgs paldies, viņiem, ka padarīja mūsu dienu par svētkiem. Mūsu iemītniekiem sveicienus atsūtīja arī Sergeja Jēgera labdarības fonds, kas mūs atbalsta jau daudzus gadus. Milzīgs paldies!
    Savā dzimšanas dienā gan mūsu iemītniekiem, gan darbiniekiem, gan visiem, visiem, kas mūs atbalsta, novēlam veselību, dzīvesprieku un jaukus cilvēkus apkārt!

SAC "Zemgale" komanda