Ai bagāta Lieldieniņa!

    Pavasara saule un putnu treļļi! Lieldienas!  No paša rīta aprūpes centra Lielajā zālē ir rosība. Čakli darbojamies – ietinam, notinam un aptinam olas, fantazējam. Visiem ir interesanti, kas nu būs, kas sanāks.

    Un tad tie raibu raibie brīnumiņi nāk no virtuves atpakaļ. Priecājamies! Sākas olu ripināšana. Dažs nu iet mājās ar krietnu guvumu!
    Bet Lieldienas ir arī kristīgās pasaules nozīmīgākie svētki – Kristus augšām celšanās apliecinājums. Pie mums viesojas instrumentāli vokālais koris “Adventus” ar vadītāju Lindu Rezņikovu. Jelgavas Adventistu draudzes pārstāve Dzidras kundze sirsnīgi uzrunā klātesošos. Klausāmies brīnišķīgu koncertu. Cilvēka garīgās vērtības, meditācija par mūžību un Dievu – garīgā mūzika dara brīnumus. Ar evaņģēlija vārdiem pie mums vērsās mācītājs Pēteris Pešelis. Koncerta noslēgumā, gan mazie, gan lielie kora dalībnieki vienojās kopīgā lūgšanā ar aprūpes centra klientiem.
    Paldies Lindas kundzei par mums sniegto Lieldienu gaišumu un prieku! Paldies “Adventus” – lieliskajam korim, brīnišķīgajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem!

SAC "Zemgale" komenda