Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem no 12.05.2023.

    Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

    Tādējādi, kaut arī šobrīd ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē, tomēr, ievērojot minēto, lai preventīvi novērstu minētās infekcijas izplatības risku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.
    Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:
1)    tuviniekam nav noteikta izolācija https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/izolacija, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
2)    tikšanās laikā tiek ievēroti SAC  noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi - roku dezinficēšana individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, ja šāda prasība SAC ir noteikta, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot minētos nosacījumus.

!  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta.

Avots: Latvijas Republikas Labklājības ministrija: https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem

SAC "Zemgale" komanda