Īsa, īsa Jāņu nakts...

    Sagaidot šī gada īsāko nakti un pavadot garāko dienu, sanācām kopā, lai ielīgotu Jāņus!

    Ievērojot tradīcijas, tika dedzināts pagājušā gada Jāņu vainags, kas savācis visa gada slikto enerģiju. Sveicām mūsu visjaukākās Līgas un visforšākos Jāņus. Neizpalika arī aplīgošana, Jāņu siera ēšana un mielošanās ar gardumiem. Mūs svētkos sveica Astrīda Kroģere, kas gremdējās atmiņās par laiku, kad vadīja mūsu aprūpes centru. Svētku koncertu mums sniedza Līvbērzes folkloras ansamblis, iepriecinot ar Līgo dziesmām, un deju kopa "Ozolnieki", ar brīnišķīgām tautas dejām.

    Paldies visiem māksliniekiem par radīto svētku sajūtu!

    SAC "Zemgale" komanda