Ir tik labi kopā būt...

    Diena ar rudens pieskārienu zied saules krāsās un mūsmājās ir svētki!

    1.oktobrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un parādītu, ka arī seniori var dzīvot ar prieku par dzīvi un sevi. Kopā ar Ingūnu dziedājām dziesmas, klausījāmies dzeju un baudījām kafiju ar kanēli un saldējumu! Neizpalika arī pīrādziņi. Ir tik jauki, ka nevēlamies doties projām, gribas kopā dziedāt vēl un vēl...
    Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku visiem mūsu iemītniekiem!

SAC "Zemgale" komanda