Svinam dzimšanas dienas

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos Tev es uzdāvināt. /Kornēlija Apškrūma/


    Ar skanīgām dziesmām, laba vēlējumiem, cienastiem un protams arī dāvanām pavadījām skaistu pēcpusdienu. Suminājām mūsu janvāra un februāra jubilārus.
    Īpašu paldies sakām Aizupes pamatskolas audzēkņiem par sarūpētajām dāvanām un Coca- Cola Latvija par garšīgām sulām.

SAC "Zemgale" komanda