SAC "Zemgale" 49. dzimšanas diena!

Šodien Tu aizdegsi sveces
tiem gadiem, kas, atmiņu pilni,
kā putni pie Tevis atpakaļ laižas,
Šodien rūpju mākoņu nebūs,
diena būs pilna ar prieku un bezgala gaiša. /K.Apškrūma/

    Šodien svinam SAC "Zemgale" 49. dzimšanas dienu. Ar brīnišķīgām dziesmām mūs sveic Sergejs Jēgers, kas mūs atbalsta jau daudzus gadus. Arī šodien viņš ir atvedis dāvanu: papildinājumu mūsu bibliotēkai, kā arī lielu dārgumu: Lāsmas Gaitnieces grāmatu "Kāda laimīga sagadīšanās" par Sergeju Jēgeru un viņa cilvēkiem. Esam par to ļoti pateicīgi un ar interesi sākam jau lasīt!

    Ļoti priecājamies, ka mūs apraudzīt ir atbraucis bijušais SAC "Zemgale" direktors Alvars Šteinbergs, kā arī ilggadējā direktore Astrīda Kroģere, kas dod ieskatu mūsu aprūpes centra vēsturē.

    Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja Karīna Voitkāne un viņas vietniece Antra Akermane ir atvedušas pavasarīgu sveicienu. Paldies viņām arī par atbalstu ikdienas darbos, kas dod prieku strādāt un veidot mūsu ikdienu labāku.

    Pasākums noslēdzās Karlsona cienīgi - ar daudz kūciņām un vienu svecīti…

    Novēlam mūsu iemītniekiem un darbiniekiem veselību, kā arī prieku ikdienā.

    SAC "Zemgale" komanda