Svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu!

Kamēr trīs zvaigznes
Pār Latviju gaismu metīs,
Kamēr vien latviešu valoda
Tautai uz lūpām būs,
Kamēr cits citam roku
Pastiepsim draudzīgi pretī
Pretspēka nebūs,
Kas varētu uzvarēt mūs. /K.Apškrūma/

    Šodien 3.maijā, svinējām Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Gremdējāmies atmiņās, kā pirms 34 gadiem, pie TV vai radiouztvērējiem, kopā ar visu Latviju, sekojām Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu balsu skaitīšanai un gavilējām par balsojuma rezultātu.
    Svētkus kuplināja Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama Senioru deju kolektīvs Saulessvece (vadītāja Aiga Vangale). Saulainus sveicienus sūtīja Elejas pagasta Senioru vokālais ansamblis Varavīksne (vadītāja Skaidrīte Kiela), kuri diemžēl nevarēja mūs priecēt klātienē.
    Paldies iemītniekiem par kuplo līdzdalību! Sirdssiltus svētkus visiem!

    SAC "Zemgale" komanda