Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdienā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās.

    4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena.
    1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam.

    Pavasara un ziedu svētkos  SAC “Zemagale” iemītniekus priecēja b/d “Pūcīte” audzēkņi. Ļoti rūpīgi bija gatavojušies gan dziesmām, gan dejām.

Fotogrāfēšana ir liela māksla. Tā ir iespējama kādā studijā, fotosalonā, uz ielas, brīvā dabā un tur, kur vien sirds kāro kaut ko iemūžināt. Ilgoņa Eizenberga vaļasprieks ir fotogrāfēt. Bildes ar dažādām noskaņām.

    Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada 3.maijā.