Šodien bijām pulcējušies, lai atklātu atjaunoto Sociālās aprūpes centra "Zemgale" iekšpagalmu. Paveikts ir daudz, darbs nav bijis viegls, tomēr, par spīti visam, esam bijuši vienoti, lai šodien baudītu darba augļus.

    Baltijas jūras piekraste Latvijā stiepjas 500 km garumā. Kurzemes piekrasti šķeļ mežonīgie atklātas jūras viļņi, tie Latvijas tālākajā rietumu punktā – Kolkasragā – sastopas ar Baltijas jūras līča savaldītajiem ūdeņiem, kas apskalo Rīgas un Jūrmalas balto smilšu pludmales un akmeņaino Vidzemes jūrmalu.

    Šī projekta mērķis ir dalīties pieredzē un stiprināt klientu pašapziņu kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tika demonstrēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansētā integrācijas iepriekšējā gada projekta “Vērojam, tēlojam, dzīvojam” iestudēto un uzņemto spēlfilmu “Možums”.