Jau vairākus gadus mūsu mājā tiek organizēta sporta diena  veselības un labsajūtas uzlabošanai.
Lieliskie laika apstākļi lutināja un pulcēja mūsu mīļos iemītniekus kopā!  

    Pateicoties komandas idejai ir tapušas skaistas koka košuma kastes gan zaļumiem, gan puķēm. Protams, neiztikt bez mūsu galdnieka palīdzības un prasmīgajām rokām.

    Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdienā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās.

    4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena.
    1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam.

    Pavasara un ziedu svētkos  SAC “Zemagale” iemītniekus priecēja b/d “Pūcīte” audzēkņi. Ļoti rūpīgi bija gatavojušies gan dziesmām, gan dejām.

Fotogrāfēšana ir liela māksla. Tā ir iespējama kādā studijā, fotosalonā, uz ielas, brīvā dabā un tur, kur vien sirds kāro kaut ko iemūžināt. Ilgoņa Eizenberga vaļasprieks ir fotogrāfēt. Bildes ar dažādām noskaņām.