Senie latvieši katru gadu svinēja Saimnieču un Saimnieku, jeb jeb Jēkaba un Annas dienu, kas iezīmēja ražas novākšanas sākumu. Annas dienā pirmoreiz ēda jaunos kartupeļus un burkānus, bet jauniešiem gadatirgi bija arī vieta, kur iepazīties un atrast labāko saimnieci. Jēkaba dienā no jaunās ražas cepa pirmo maizes kukulīti, un, kāds būs maizes kukulītis, tāda būs arī iztika nākamajā gadā.

    Mūsu komanda intensīvi gatavojās svētkiem - izveidoja stendus ar fotomateriāliem “Mūsu mājas”, kas veido priekšstatu par mūsu pēdējā laika priecīgākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem. Sagatavojām izstādi no pansionāta senioru darinājumiem. Izstādē bija apskatāmi gan filcējumi, gan notinumi, gan zīmējumi un dažādi dekoriņi.

    2019. gada 28. jūnijā SAC “Zemgale” komandai bija fantastiska iespēja piedalīties sociālās aprūpes iestāžu darbinieku prakstiskajā seminārā “Komandas veidošana un efektīva attīstība institucionālajā aprūpē”. Semināru organizēja Sociālās aprūpes centrs "Trapene" un Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma".

    Katru gadu Jāņu tradīcijas tiek turētas godā, svinot vasaras saulgriežu svēkus. Gada īsākajā naktī katram ir iespēja sajust saulgriežu burvību, izdzīvojot senās tradīcijas – sētas pušķošanu, vainagu vīšanu, siera siešanu, spēka dziesmu dziedāšanu, saules pavadīšanu, kā arī uguns rituālus, senos dančus, raganu dzīšanu, rasas vākšanu un saules sagaidīšanas rituālu rīta pusē.