Informējam, ka SAC "Zemgale" apstiprinājušies  trīs Covid -19 inficēšanās gadījumi. Viens klientu lokā, divi darbinieku kolektīvā. Saslimušais centra klients ir izolēts centra telpās, kur viņu aprūpē speciāli apmācīts personāls un citu SAC "Zemgale" klientu saskarsme ar  inficēto nav iespējama. Savukārt, saslimušie darbinieki atrodas karantīnā.

    2020. gada 6. augustā notika ikgadējā SAC ‘’Zemgale’’ senioru spartakiāde. Parasti tā bija vasaras sākumā, bet šogad organizējām vasaras izskaņā. Prieks visiem liels, laiks mūs lutināja un aktīvākie iemītniek,i mūsu pagalmā,  varēja parādīt savu sportiskumu.

    Komandas saliedēšanas pasākumi ne tikai uzlabo savstarpējās attiecības starp kolēģiem, bet arī uzlabo darba efektivitāti. Saliedēta komanda ir motivēta komanda un savu darbu paveic efektīvāk.