"Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu.
Ielikt to sirdī, kurā nav sāpju,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam."

    Ik gadu pavasarī un rudenī notiek Putnu dienas – pasākumi dažādās Latvijas vietās. Tas ir laiks, kad divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Pavasara Putnu dienās īpaši piedomājam par putnu ligzdošanas vietām Latvijā – lai tās putniem būtu piemērotas un drošas.