No 2020. gada janvāra, katru pirmdienu un ceturtdienu, plkst. 10.00, SAC “Zemgale” telpās Skolas ielā 9, Ozolniekos, norisinās zemas intensitātes funkcionālie treniņi. Cigun nodarbības paredzētas ne tikai sociālās aprūpes centra iemītniekiem, bet vingrot aicināti arī Ozolnieku novada seniori, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un jebkurš interesents. Nodarbības vada Aleksandrs Balahovičs – sertificēts Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas Cigun instruktors.

    2019. gadā tika izsludināts konkurss par SAC “Zemgale” ēkas 4.kārtas siltināšanas darbiem. Laika posmā kopš iepriekšējās kārtas siltināšanas darbiem tika veiktas izmaiņas SIA “Cerkazi – G” izstrādātajā būvprojektā, 4. kārtas darbu izpildes laikā paredzot arī ventilācijas sistēmas izbūvi un lifta uzstādīšanu aprūpes centrā.

    Sociālās aprūpes centram “Zemgale”  (turpmāk- SAC “Zemgale”) un Latvijas Universitātes Paula Stradiņa Medicīnas koledžai (turpmāk- LU PSK) ir ilgstoša sadarbība. Rodoties iespējai pieteikties ERASMUS + projekta konkursam “Multikulturāla pieeja demencei izglītībā un darbā” (projekta kods KA202-2019-003), abas iestādes pieteicās un tika apstiprinātas dalībai.

    Jaunais gads mūsu Centrā iesākās ar sen nebijušu notikumu - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas jaunieši spēlēja savu uzvedumu “Putni ziemā”. Izrādes scenārija autori ir paši jaunieši.

Šim jaunajam gadam, lai spožākās zvaigznes,
Šim vakaram baltākais sniegs,
Bet spožāk par svecītēm eglē,
Lai sirdīs plaukst cerību prieks!