Pēc latviešu tautas ticējumiem, Sveču dienā, līdzās sveču liešanas aizraujošajam procesam sev var atļaut (un ir pat vēlams!) gardi pieēst pilnu vēderu, iztērēt krietnāku naudas žūksni. Kā jau katrai mīļai svinamai dienai, arī šai ir daudz vārdu – ziemas Māra, Svecaine, Groninica, Grabenīca, Vēja un Govju diena.

    No 2020. gada janvāra, katru pirmdienu un ceturtdienu, plkst. 10.00, SAC “Zemgale” telpās Skolas ielā 9, Ozolniekos, norisinās zemas intensitātes funkcionālie treniņi. Cigun nodarbības paredzētas ne tikai sociālās aprūpes centra iemītniekiem, bet vingrot aicināti arī Ozolnieku novada seniori, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un jebkurš interesents. Nodarbības vada Aleksandrs Balahovičs – sertificēts Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas Cigun instruktors.

    2019. gadā tika izsludināts konkurss par SAC “Zemgale” ēkas 4.kārtas siltināšanas darbiem. Laika posmā kopš iepriekšējās kārtas siltināšanas darbiem tika veiktas izmaiņas SIA “Cerkazi – G” izstrādātajā būvprojektā, 4. kārtas darbu izpildes laikā paredzot arī ventilācijas sistēmas izbūvi un lifta uzstādīšanu aprūpes centrā.

    Sociālās aprūpes centram “Zemgale”  (turpmāk- SAC “Zemgale”) un Latvijas Universitātes Paula Stradiņa Medicīnas koledžai (turpmāk- LU PSK) ir ilgstoša sadarbība. Rodoties iespējai pieteikties ERASMUS + projekta konkursam “Multikulturāla pieeja demencei izglītībā un darbā” (projekta kods KA202-2019-003), abas iestādes pieteicās un tika apstiprinātas dalībai.