Šodien, 24.oktobrī pie mums viesojās Jelgavas novada skolēnu koris “ASNI”. "ASNI" priecēja centra iemītniekus un darbiniekus ar savām skanīgajām balsīm. Korī dzied vairāk kā 60 dziedātāji no piektās līdz devītajai klasei. “Asni”, kā īsti asni tērpušies zaļos tērpos, iepazīstināja mūs ar tām dziesmām, kas skanēs 2020.gada vasarā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

    Senie latvieši katru gadu svinēja Saimnieču un Saimnieku, jeb jeb Jēkaba un Annas dienu, kas iezīmēja ražas novākšanas sākumu. Annas dienā pirmoreiz ēda jaunos kartupeļus un burkānus, bet jauniešiem gadatirgi bija arī vieta, kur iepazīties un atrast labāko saimnieci. Jēkaba dienā no jaunās ražas cepa pirmo maizes kukulīti, un, kāds būs maizes kukulītis, tāda būs arī iztika nākamajā gadā.

    Mūsu komanda intensīvi gatavojās svētkiem - izveidoja stendus ar fotomateriāliem “Mūsu mājas”, kas veido priekšstatu par mūsu pēdējā laika priecīgākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem un pasākumiem. Sagatavojām izstādi no pansionāta senioru darinājumiem. Izstādē bija apskatāmi gan filcējumi, gan notinumi, gan zīmējumi un dažādi dekoriņi.

    2019. gada 28. jūnijā SAC “Zemgale” komandai bija fantastiska iespēja piedalīties sociālās aprūpes iestāžu darbinieku prakstiskajā seminārā “Komandas veidošana un efektīva attīstība institucionālajā aprūpē”. Semināru organizēja Sociālās aprūpes centrs "Trapene" un Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma".