Dokumenti

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Lai saņemtu sociālo pakalpumu, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:
• Iesniegums;
• Personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
• Ģimenes ārsta izziņa, par personas veselības stāvokli. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt līdzi;
• Psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai ir noteikta invaliditāte;
• VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
• Pašvaldības sociālā dienesta lēmums vai nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.