Izmaksas

Cik tas maksā?

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 31.01.2024. lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.2/2024), no 2024. gada 1. februāra SAC "Zemgale" tiek noteikta sekojoša uzturēšanās maksa:
•  Uzturēšanās maksa dienā – EUR 36,15 (trīsdesmit seši euro 15 centi);
• Uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 38,01 (trīsdesmit astoņi euro 01 centi) dienā;
• Maksa par īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (sociālo gultu) – EUR 36,15 (trīsdesmit seši euro 15 centi) dienā.

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:

•  Uzturēšanās maksa dienā – EUR 34,82 (trīsdesmit četri euro 82 centi);
• Uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 36,68 (trīsdesmit seši euro 68 centi) dienā;
• Maksa par īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (sociālo gultu) – EUR 34,82 (trīsdesmit četri euro 82 centi) dienā.