Izmaksas

Cik tas maksā?

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 05.01.2022. lēmumu Nr.9 (sēdes protokols Nr.2), no 2022. gada 10. janvāra SAC "Zemgale" tiek noteikta sekojoša uzturēšanās maksa:
• uzturēšanās maksa dienā – EUR 27.00 (divdesmit septiņi euro);
• Uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 29.00 (divdesmit deviņi euro) dienā;
• Maksa par sociālo gultu – EUR 27.00 (divdesmit septiņi euro) dienā.