Iespēju raksturojums

Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:
• Tuvināt saturu no 30% līdz 500%;
• Pārvietoties pa lapu izmantojot tastatūru.

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

Vispārīgu jautājumu gadījumā par piekļūstamību lūgums sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ekspertu Ingaru Liepiņu, ingars.liepins@varam.gov.lv. Ja vēlaties noskaidrot par konkrētas tīmekļvietnes piekļūstamību, jāsazinās ar konkrēto iestādi. Savukārt, ja Jūs vēlaties sniegt ierosinājumus platformas uzlabošanā, tad jāraksta uz timeklvietnes@mk.gov.lv.