Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.saczemgale.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta šādos piekļūstamības aspektos: galvenā navigācija, formu lauki un kļūdu paziņojumi, attēlu tekstuālā alternatīva, krāsu kontrasti, lapu nosaukumi un multimediju satura altenatīvas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.05.2023. Izvērtēšanu veica Zane Izkalna, Jelgavas novada Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” direktore.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (PDF) 


Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: zemgale@jelgavasnovads.lv
Zvaniet: +371 63050167
Adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki, Jelgavas novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir direktore Zane Izkalna.
E-pastā: zemgale@jelgavasnovads.lv
Tālrunis: +371 63050167

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.05.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja Jelgavas novada Sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktore Zane Izkalna.